GARMIN

Za prezentaciju većeg djela uređaja izvedeni su elipsoidni svijetleći pultevi koji u sebi ostavljaju dovoljno prostora za električnu instalaciju napajanja svakog izloženog uređaja.